bijverdiengrens studenten

Bijverdienen als student: Pas op je Studiefinanciering!

Hoewel je van studiefinanciering vaak wel de basisuitgaven kan doen wil je als student toch wel wat meer kunnen uitgeven. Daarom hebben veel studenten een bijbaan. Het hebben van een bijbaan wordt door DUO ook aangemoedigd. Wel moet je opletten dat je niet meer verdient dan DUO toestaat. In dit artikel uitleg over deze bijverdien-grens.

Bijverdienen en studiefinanciering

De overheid gaat er vanuit dat je je studie (en uitgaven daaromheen) bekostigd uit drie verschillende inkomsten: de studiefinanciering van DUO, een bijdrage van je ouders en door zelf te verdienen door middel van een bijbaan. Wel heeft de overheid grenzen gesteld aan hoeveel je mag bijverdienen. Indien je over de bijverdiengrens gaat moet je je studiefinanciering stopzetten.

De grens voor bijverdienen verandert regelmatig. Het inkomen wordt per kalenderjaar bekeken, niet per studiejaar! De grens die DUO aanhoudt is wat ze het verzamelinkomen noemen: inkomen uit baantjes en andere bronnen (bijdragen door ouders niet meegerekend). Als je een eigen bedrijf hebt en hier inkomsten uit krijgt dan valt dit ook onder het verzamelinkomen. Kijk voor de huidige bijverdiengrens op de site van DUO.

Boven de bijverdien-grens

Verdien je meer dan de bijverdiengrens, dan zal je je studiefinanciering moeten stopzetten. De studiefinanciering is er om te zorgen dat iedereen kan studeren. Het is een financieel steuntje in de rug. Verdien je meer? Dan heb je dit steuntje volgens de overheid niet nodig.

Als je weet dat je in een bepaalde maand van het kalenderjaar dat jaar totaal meer verdiend hebt dan de bovengrens, dan moet je je studiefinanciering stopzetten. Vanaf januari van het nieuwe jaar kan je de financiering weer aanvragen. Verder zal je je OV-kaart moeten inleveren. Heb je dit niet gedaan omdat je niet wist dat je teveel zou verdienen of ben je het vergeten, dan betaal je per maand dat je de kaart nog in bezit had.

Mocht je nog niet weten dat je in totaal meer verdiend hebt dan het vastgestelde bedrag, dan kan je tot juli in het nieuwe jaar studiefinanciering over andere maanden intrekken. Je doet dan afstand van je studiefinanciering voor een paar maanden. Het is dus geen ramp als je het pas laat doorhebt.

Bijverdienen en de bijverdien-grens: Niet alleen bij prestatiebeurs!

Als je na de 4 jaar dat je de prestatiebeurs krijgt leent bij DUO dan blijft de grens gelden! Je mag dus nog steeds niet meer verdienen dan de norm van dat jaar. Ook als je niets leent maar een zogenaamde nullening hebt (je leent niet maar je krijgt OV-studentenkaart) dan moet je je aan deze grens houden.

Bijverdienen als student: Adviezen

Om het wat overzichtelijker te maken hier een aantal adviezen:- Plan vooruit.Zorg dat je weet hoeveel je verzamelinkomen per maand is. Is dit gemiddeld meer dan €1.100 per maand, let dan op of je je studiefinanciering moet gaan stopzetten.

– Denk aan zaken als bonussen, vakantiegeld etc.Je inkomen is niet alleen wat je maandelijks je op rekening gestort krijgt of op andere wijze uitbetaald krijgt. Ook bonussen en vakantiegeld vallen onder je inkomsten. Het is altijd leuk om iets dergelijks te krijgen, maar let op dat het je studiefinanciering niet in de war gooit.

– Zorg dat je je studiefinanciering op tijd stopt.Liever te vroeg stoppen dan te laat. De maanden die je niet hebt opgenomen kun je altijd later nog opnemen als de inkomsten uit je baantje teruglopen.